شماره تلفن

1519 3383 041

شماره موبایل

7361 220 0914

آدرس

تبریز، رجائی شهر، بلوار دکتر حسابی، مجتمع فنی و حرفه ای شماره 3 تبریز، آکادمی گلها

تماس با ما